Zapisy na pierwszą pomoc

Jeżeli robisz kurs z teorią w systemie:

  • elearningowym
  • eksternistycznym
  • online live

Po zakończeniu uczenia się teorii, a także po zdaniu teoretycznego egzaminu państwowego w WORD. Musisz przyjść na stacjonarne zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia te możesz zrobić zaraz po zdaniu teorii w WORD czyli przed jazdami, w ich trakcie lub po zakończeniu szkolenia praktycznego. Bez uczestnictwa w pierwszej pomocy nie możesz skończyć kursu a my nie możemy zaktualizować Twojego PKK żebyś mógł/mogła zapisać się na egzamin państwowy praktyczny w WORD.

Linki do zapisu na pierwszą pomoc poniżej:

Przychodząc na kurs pierwszej pomocy będąc w trakcie jazd lub po ich skończeniu, pamiętaj o zabraniu swojej karty zajęć od instruktora.

Kursanci którzy realizują teorię na kursie weekendowym nie muszą zapisywać się na pierwszą pomoc, gdyż zajęcia te są w trakcie wykładów weekendowych.