Kurs eksternistyczny – bez teorii!

Nie wszyscy potrzebują zajęć teoretycznych – niektórzy umiejętność prowadzenia auta mają we krwi albo wystarczy im nauka we własnym zakresie z podręcznika. Dla tych osób doskonałym rozwiązaniem jest kurs eksternistyczny, w którym nie ma żadnych zajęć teoretycznych. Taki kurs rozpoczyna się, jak wszystkie, od dostarczenia do naszego biura numeru PKK i wyniku badań lekarskich.
Jeżeli niezbedne do wyrobienia numeru PKK badania lekarskie kierowców (których cena w całej polsce jest taka sama), zrobicie u współpracującego z nami lekarza, dostaniecie do kursu dodatkowy rabat 50zł.
Po podpisaniu umowy szkoleniowej otrzymacie wliczony w cenę kursu podręcznik najlepszego systemu szkoleniowego SPS oraz kod dostępu do testów egzaminacyjnych. Po zaliczeniu teoretycznego egzaminu w WORD musicie tylko odbyć 4­godzinne szkolenie z zakresu pomocy doraźnej (u nas prowadzi je doświadczony ratownik) i po 30 godzinach jazd możecie już zapisać się na egzamin praktyczny w WORD.

• Za kurs możecie płacić w ratach – 400 złotych przed podpisaniem umowy, a resztę przed jazdami praktycznymi.

• Jazdy z instruktorami realizowane są zgodnie z kalendarzem poszczególnych instruktorów i zajmują w sumie 30 godzin w blokach po 2­-3 godziny.

• W kursie eksternistycznym nie musicie zaprzątać sobie głowy zajęciami teoretycznymi – podręcznik i dostęp do testów egzaminacyjnych są już wliczone w cenę kursu.

• Czas trwania kursu praktycznego w systemie eksternistycznym zależy od zajętości kalendarzy Waszych i instruktorów (średnio 2-3 miesiące, natomiast osoby, które nie są dostępne czasowo, kurs będą realizowały dłużej)) – jeśli chcecie mieć pierwszeństwo w ustalaniu terminów jazd i zaplanować cały grafik z góry u różnych instruktorów, zapraszamy na kurs ekspresowy.